Daghøjskolen Gimle

Daghøjskolen Gimle er en uafhængig selvejende institution med hjemsted i Aarhus Kom­mune, stiftet af FO-Aarhus.

GIMLELOGO-orangepåsortDaghøjskolen Gimle
Frederiksgade 78C
8000 Aarhus C
Tlf: 87 46 45 05
www.gimle.eu

Det er Daghøjskolen Gimles formål at styrke enhver deltagers personlige kompetencer på et folkeoplysende grundlag. Derved styrkes deltagernes mulighed for job og uddannelse.

Målet for at dette opnås er de syv personlige kompetencer, som er Gimles idégrundlag.

At arbejde med de syv personlige kompetencer indebærer, at den enkelte ser og styrker sine svage kompetencer og erkender de stærke for dernæst at bruge kompetencerne aktivt.

Gimle ønsker altid i sin samlede virksomhed at have tilbud, der kompenserer for udsatte gruppers manglende uddannelse eller deltagelse i samfundslivet, herunder flygtninge og indvandrere.