Debatpuljen

FO-Aarhus arbejder hele tiden på "at gøre væsentlige emner til samtalestof". Klik på linket for neden og læs om de mange debataktiviteter, der laves med støtte fra FO-Aarhus’  debatpulje.

Disse aktiviteter skal annonceres offentligt og arrangementerne skal være åbne for alle. Aktiviteterne skal foregå, så emnerne sættes ind i en bredere samfundsbetonet og helhedsorienteret ramme, og de skal rette sig mod brede målgrupper. Emnerne skal være væsentlige, debatskabende og være af interesse for fællesskabet. Der skal foregå en debat, der inddrager deltagerne aktivt.

Her er en oversigt over tidligere års arrangementer støttet af debatpuljen