Foreningen

Foreningens navn er "FO-Aarhus".
Foreningen er almennyttig, og dens formål er at udbrede folkeoplysning inden for økonomiske, politiske, sociale og kulturelle emner. Formålet søges bl.a. opnået gennem:

  • At oprette lokale aktiviteter med støtte i folkeoplysningsloven
  • Samarbejde med andre folkeoplysende og kulturelle organisationer. 

Som medlem kan optages enhver der kan tilslutte sig foreningens formål. Se foreningens vedtægter her.