Historien

FO-Aarhus blev oprettet i 1973 som en lokalafdeling af Frit Oplysningsforbund, der blev grundlagt i 1952 af medlemmer af Det Radikale Venstre med det formål at udbrede folkeoplysning i almindelighed og at arbejde for accept af FN’s idealer: fred, tolerance, mellemfolkelig forståelse og internationalt samarbejde.

FO-Aarhus bestod i starten af en aftenskole. Fra midten 1980'erne er oprettet flere og flere projekter med heldagsundervisning.

Folkeoplysningen har sit ideologiske udspring fra blandt andre N.F.S. Grundtvig. Se en lille film om folkeoplysningens historie.