Værdier

FO-Aarhus er en socialøkonomisk virksomhed, der defineres ved:

* at have et socialt, sundhedsmæssigt, miljømæssigt eller kulturelt formål

* at overskuddet geninvesteres i formålet

* at der tjenes penge på forretningsaktivitet

FO-Aarhus’ vision er at være førende inden for den holdnings- og idébetonede, folkeoplysning i Danmark. Se vores visioner om folkeoplysningen i dette lille hæfte: Klovnefisk, førerhunde og små grå mus - visioner i folkeoplysningen.