FO-Aarhus

FO-Aarhus har bl.a. i samarbejde med offentlige institutioner adskillige undervisningstilbud til arbejdsløse for, at de kan kvalificere sig til at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Projekter af denne type er blevet en specialitet for FO-Aarhus sammen med et varieret tilbud til flygtninge og indvandrere om uddannelse og integration i det danske samfund.

FO logo 70 * 125pxFO-Aarhus
FO-byen

Frederiksgade 78
8000 Aarhus C
Tlf: 87 46 45 45
www.fo-aarhus.dk

FO-Aarhus er en selvejende og socialøkonomisk institution (NGO: non-governmental organisation) baseret på folkeoplysningsloven. FO-Aarhus har stor erfaring inden for afvikling af mange forskellige forløb for ledige, både kontanthjælpsmodtagere, dagpenge-berettigede, personer visiteret til fleksjob samt sygemeldte.

Der kan henvises til et langt og godt samarbejde med de offentlige aktører i Region Midtjylland. Vi har stor erfaring med afvikling af forløb for ledige med en individuel tilgang, og projekter af denne type er sammen med et varieret tilbud til flygtninge og indvandrere om uddannelse og integration i det danske samfund blevet et speciale for FO-Aarhus.

Oplysningsforbundet er således generelt blevet en vigtig partner for det offentlige som Anden Aktør i bekæmpelse af arbejdsløsheden og i integrationen af fremmede.

Siden 1980'erne har FO-Aarhus gennemført en lang række projekter med heldagsundervisning. Nogle projekter stopper efter kun et projektforløb/en sæson, andre kører i et par år, og nogle af FO-Aarhus' projekter har efterhånden kørt i mere end 10 år. Se her en oversigt over tidligere og nuværende projekter.

Hjertestarter-logo I FO-byen er der placeret en hjertestarter. Se den præcise placering her.