SAM-Skolen

SAM-Skolen er et forløb for voksne flygtninge og indvandrere med behov for et særligt tilrettelagt forløb. SAM-Skolen er en selvejende institution og underleverandør til FO-Aarhus/Gimle.

SAM-Skolen
Frederiksgade 79, 2. sal
8000 Aarhus C
Tlf: 86 13 10 64
http://projekter.fo-aarhus.dk/nuvaerende-projekter/sam-skolen/

SAM-Skolens tilbud:

Målgruppe:
Indsatsklare borgere af anden etnisk herkomst - match 2. Borgeren har behov for en særlig indsats og støtte med henblik på forbedring af dansksproglige  kompetencer og opnåelse af tilknytning til arbejdsmarkedet. Borgeren kan have koncentrations- og indlæringsvanskeligheder, helbredsmæssige problemer, uafklarethed og usikkerhed i forhold til arbejdsmarkedsperspektiv.

Tilbuddet retter sig mod borgere indenfor alle linjer: Rådigheds- og motivationslinien, Arbejdsevnelinien, Afprøvningslinien og Joblinien.

Elementer der indgår i tilbuddet:

Sproglig vurdering og  opkvalificering:

 • Læringsmotiverende danskundervisning tilrettelagt som hensyntagende specialundervisning på små hold max. 7 personer. 20 timer om ugen. (Nedsat timetal aftales individuelt)
 • Udvikling af sproglige og personlige kompetencer
 • Afdækning af stærke og svage sider (sprogligt og socialt)
 • Undervisning i arbejdsmarkedsforhold og samfundsforståelse indgår
 • Træning i brug af computer
 • Ordblindeundervisning
 • FVU-undervisning - særligt med henblik på opkvalificering af læsning og skrivning

Arbejdsmarkedsafklaring:

Individuelle samtaler / vejledning mhp.:

 • Udarbejdelse af handleplan og forslag til indsats
 • Undersøgelse af jobønsker og motivation
 • Vurdering af realistisk jobmulighed
 • Afklaring af ressourcer
 • Afdækning af barrierer ift. arbejde - fx sygdom
 • Rådighedsvurdering i forhold til fremmøde og aftaler
 • Arbejdsprøvning i praktik i eget værksted eller eksternt

 

Praktik på SAM-Skolen:

 • I køkken - lettere retter. Lave kaffe/the.
 • Rengøring
 • På kontor - lettere opgaver som fx telefonpasning, kopiering. "Blæksprutte" funktion

Virksomhedspraktik i ekstern virksomhed

 •  med tæt opfølgning og støtte fra praktikvejleder. Evt. brug af mentorordning.

Motion og afspænding:

 • Afspænding på små hold 3 timer pr uge (efter aftale)
 • Sauna
 • Fitness - styrketræning