Tilbud til ledige, sygemeldte, studerende, førtidspensionister, handicappede, efterlønnere og pensionister: 9 timer om ugen

Tilbuddet er kun til folk der bor i Aarhus. Vi garanterer altid mindst to pladser. Pris: 25 kr. om ugen. Ledige skal eflevere en gul seddel og handicappede en handicaperklæring for at få denne pris. Tilmeld dig her.

Mindfulness, meditation og bevægelse v. Ole Lauritsen

Kurset indeholder undervisning i forskellige meditationsmetoder, kropslige øvelser og en ugentlig vandretur i skov og ved strand.

Den daglige undervisning er delt op i 2 moduler med en pause imellem.

  • I det ene modul arbejdes der med meditation og mindfulness. Som indledning bliver dagens meditation beskrevet, hvorefter underviseren guider meditationen, som består af en kort kropsafspænding, opmærksomhed på åndedrættet og derefter selve meditationen. Efter endt meditation bliver der tid til, at deltagerne kan dele deres oplevelser med hinanden, og underviseren bidrager med input til forståelse af den enkeltes erfaringer.
  • I det andet modul arbejdes der med krop og bevægelse: Yogaøvelser og "mindful movements", som består af kropslige øvelser forbundet med opmærksomhed på åndedrættet. Der sluttes af med afspænding.

 Når der er tid til det, kan der indgå drømmetydning og samtale i gruppen om eksistentielle temaer.