Her kan du kombinere intensiv undervisning i dansk og regning med virksomhedspraktik, håndtering af stress og angst, meditation eller jobcoaching samt engelskundervisning

Kombi-linje

Jobcentrets bestillingsnummer 3823

FVU-dansk og -matematik kombineret med andre aktiviteter, der kan være virksomhedspraktik, håndtering af stress, angst og depression, meditation og mindfullness eller jobcoaching samt engelskundervisning eller grundlæggende it.

FVU står for Forberedende VoksenUndervisning og er for voksne, som vil opfriske eller være bedre til at læse, skrive og regne. Formålet er at klare sig bedre på jobbet, i uddannelsen, når man skal hjælpe børnene med lektier og som borger i samfundet i det hele taget.

I dansktimerne foregår undervisningen fælles, men der tages hensyn til den enkeltes danskfaglige niveau. Vi arbejder med tekster fra hverdagen: aviser og blade, e-mails, instruktioner, brugsanvisninger og beskeder, børnenes lektier. Vi kan arbejde med emner, der forbereder til uddannelse eller job, f.eks. hygiejnebevis eller kørekort.

I matematiktimerne arbejder vi med emner, som du kan bruge i din dagligdag eller i din kommende uddannelse. Det kan være at få styr på din private økonomi ved hjælp af et budget, eller det kan være planlægning og indkøb til at bygge en carport eller en fliseterrasse. Hvordan beregnes opskriften? Hvilken scooter er mest økonomisk?

Arbejdet foregår både med regnestykker og tekstopgaver og både som klasseundervisning og som selvstændigt arbejde med hjælp fra underviseren.

Du kan vælge mellem en dag med dansk og en dag med matematik  eller to dage med matematik.Dansk og matematiktimerne ligger på hverdage kl. 12.00-14.00  og kan kombineres med et af følgende elementer:

Håndtering af stress, angst og depression

Meditation og mindfullness (Mandala)

Jobcoaching

Virksomhedspraktik

Engelskundervisning

It-undervisning (grundlæggende)