Særligt Tilrettelagt Uddannelse

3-årig ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.

Er du under 25 år, og har du ingen uddannelse, er det 3-årige uddannelsesforløb for unge med særlige behov måske noget for dig.
FO-Aarhus tilbyder STU-uddannelsen f.eks. på Det kreative Værksted eller på projekt Parat til Start.

Kan du tage en særligt tilrettelagt uddannelse for unge?
Har du, eller har en af dine pårørende, behov for en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse? Uddannelsesforløbet er til dig, der ikke kan tage en almindelig ungdomsuddannelse - heller ikke selvom du får specialpædagogisk støtte.

Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse er for unge med et handicap eller med særlige behov. Det kan for eksempel være:

 • Generelle indlæringsvanskeligheder, herunder udviklingshæmning
 • Udviklingsforstyrrelser, herunder autisme og ADHD (tidligere kendt som DAMP)
 • Psykiske vanskeligheder, herunder depression, skizofreni, angst eller fobi
 • OCD (tvangstanker).

Du kan også have ovenstående i kombination med for eksempel: 

 • Læsevanskeligheder og skrivevanskeligheder
 • Talevanskeligheder og sprogvanskeligheder
 • Hørevanskeligheder, døvhed eller hørehæmning
 • Synsvanskeligheder, blindhed eller svagsyn
 • Bevægelseshandicap, herunder Cerebral Parese, spastisk lammelse.

Hvad lærer du på en særligt tilrettelagt uddannelse for unge?
Ungdomsuddannelsen består af undervisning og praktiske aktiviteter, herunder boundervisning og praktik i virksomheder og institutioner. Du vil få udviklet dine: 

 • muligheder for at deltage selvstændigt og aktivt i samfundslivet
 • færdigheder til at indgå i sociale sammenhænge og til at få et selvstændigt og aktivt fritidsliv
 • faglige kompetencer i forhold til uddannelse og/eller beskæftigelse.

Uddannelsen tilpasses dine behov, kvalifikationer, modenhed og interesser.

Det treårige uddannelsesforløb for unge forkortes ofte STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse) eller USB (Ungdomsuddannelse for Unge med Særlige Behov).

Ring og hør mere om STU-uddannelsen hos Folmer Steensen på tlf. 22 20 49 80.