Uddannelse 2

Kommunale bestillingsnumre Uddannelseslinje 1: 2210 Uddannelseslinje 2: 2211

Skoleklar i dank, regning, ebgelsk er et sammenhængende skolekompenserende forløb som forberedelse til VUC med henblik 10. klasses afgangsprøve. Forløbet er for alle og har især fokus på unge indvandrere, der har gået i dansk folkeskole. Pædagogikken skaber et fleksibelt skolemiljø der hurtigt får de unge til at glemme sammenligning med folkeskolen.

FVU dansk og matematik i 40 - 60 timers moduler er skolekompenserende tilbud der supplerer eller øger de sproglige og matematisk kompetencer som forudsætning for fx at komme i gang på VUC og erhvervsuddannelser.

Ordblindeundervisning vil være et relevant støttetilbud til mange unge. Nærmere undersøgelse vil ofte afsløre at dårligt udbytte af skolegangen og anden undervisning måske ikke nødvendigvis havde med manglende energi eller sproglig formåen at gøre, men skyldtes at vedkommende faktisk har haft dette læsehandicap. Alle kan tilbydes en test og en relevant undervisningsplan med FVU moduler og ordblindeundervisning.

Virksomhedspraktik
Det er en god idé for den unge at få en fornemmelse af, hvad man kan være på vej ind i ved at besøge uddannelsessteder og virksomheder.

En Hel Dag En Hel Verden & LærDansk
Dette forløb har gode erfaringer med at afklare unge indvandrerkvinder mod Sosu uddannelses-mulighederne og støtte dem med relevant sproglig opkvalificering.

Tackling af sociale barrierer
Det er vigtigt at fastslå et uddannelses- og arbejdsmarkedet ikke er lukket for unge med psykiske og sociale problemer - som fx en ADHD diagnose.

Individuel Kompetence Vurdering og Realkompetence beskrivelse er et godt tilbud ikke blot som en indgang for vejlederne til den unges kompetence historie men også altid en øjenåbner for personen selv.

Opsøge viden
De unge motiveres til at søge viden om uddannelses- og jobmuligheder ved at besøge studievejledere, uddannelsesmesser, mulige lærepladser og deltage i oplysningsmøder og foredrag der arrangeres af Daghøjskolen Gimle.

Arbejde med ansøgninger og CV
Der arbejdes med målrettede CV'er alt efter hvad de skal bruges til - søge ind på en uddannelse, søge et job, søge bolig ...
Man lærer også at skrive ansøgninger og præsentere sig i en samtale. Mange oplever at det ofte ikke giver resultat at sende en skriftlig ansøgning især til mindre firmaer, et personligt, uopfordret fremmøde er tit mere effektivt.